Mesto, ľudiaPriemysel v okolíČo ponúkameOpis priemyselného parkuČo hľadámeTechnická špecifikáciaKontakty

Stiahnúť prezentáciu

Aktuálna ponuka

 • 20 000 m2 výrobných priestorov "holopriestorov" v stave finalizácie
 • 2 000 m2 administratívnych priestorov
 • Plynová prípojka - 3 000 m3 / rok pri 100 kPa / hod.
 • Energetická kapacita elektrickej energie - 7 MW
 • Vodovodná prípojka - 16 l / s
 • Parkovacie plochy
  • asfaltové (120 miest)
  • štrkové (120 miest)
 • Vonkajší kamerový systém, oplotenie.

Holopriestor - obostavaná hala, sekčné vráta, svetlíky, osvetlenie 500 LUX/m2 s prípojkami (voda, kanál, požiarny vodovod, plyn, NN elektrická prípojka). Finalizácia holopriestoru - do 90 až 120 dní od špecifikácie podnájomníka.

Created by V.L. Production
SlovenskyEnglish Created by V.L. Production