Mesto, ľudiaPriemysel v okolíČo ponúkameOpis priemyselného parkuČo hľadámeTechnická špecifikáciaKontakty

Stiahnúť prezentáciu

Priemysel v okolí

Okres Trebišov historicky dominoval v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktorej úpadok významne ovplyvnil vývoj priemyslu v okrese Trebišov. V 90-tych rokoch minulého storočia došlo po zmene spoločenského zriadenia  k zmenám v štruktúre priemyslu. Nosným odvetvím sa stal spracovateľský priemysel zameraný prevažne na spracovanie kovov. Potravinárska výroba   je významne zastúpená   výrobou a spracovaním čokolády a cukroviniek. Rozvinutý je aj stavebný priemysel. Úroveň služieb je na vysokej úrovni, služby sú dostupné pre širokú verejnosť. Z hľadiska širšieho záberu sa okres Trebišov nachádza v Košickom samosprávnom kraji, pre ktorý je charakteristická hutnícka výroba zastúpená spoločnosťou U.S. STEEL Košice s.r.o. Rozvinutá je výroba kovov, potravín, strojov, výroba elektrických strojov, výroba chemických výrobkov, výroba stavebných hmôt, drevospracujúci priemysel. V lokalite je nedostatočne zastúpený elektrotechnický priemysel.

     
     
Existujúce výrobné spoločnosti majú bohaté skúsenosti so zavádzaním inovatívnych  riešení a disponujú veľkým potenciálom pre spoluprácu s investormi, ktorí by mali záujem realizovať svoj podnikateľský plán v areáli priemyselného parku Trebišov.
Created by V.L. Production
SlovenskyEnglish Created by V.L. Production