Mesto, ľudiaPriemysel v okolíČo ponúkameOpis priemyselného parkuČo hľadámeTechnická špecifikáciaKontakty

Stiahnúť prezentáciu

Čo hľadáme

Lokalita priemyselného parku, jeho objektová štruktúra a disponibilná pracovná sila predurčujú areál  priemyselného parku na určité výrobné činnosti. Dostupná pracovná sila s nižším stupňom kvalifikácie vytvára ideálne podmienky pre rozvoj ľahkého priemyslu zameraného na montážne činnosti (výroba spotrebiteľského tovaru), opracovanie kovov, spracovanie dreva a výrobu výrobkov z dreva. V súčasnosti je Slovenská republika preferovaná pri zakladaní podnikov zameraných na finalizáciu v oblasti automobilového priemyslu, pričom priemyselný park v Trebišove vytvára ideálne príležitosti pre investorov v oblasti výroby komponentov pre automobilový priemysel. Vhodné využitie priemyselného parku je aj v oblasti elektrotechnickom pri výrobe a montáži slabo a silnoprúdových zariadení. Potenciálne odvetvie pre využitie areálu priemyselného parku je aj výroba energetických zdrojov na báze biomasy bez produkcie odpadov.

     
     

Nevhodné priemyselné odvetvia sú chemický priemysel  a priemysel, ktorý produkuje nadmerné množstvo odpadov s nárokmi na jeho uloženie, resp. znečisťuje životné prostredie.

Created by V.L. Production
SlovenskyEnglish Created by V.L. Production